พัฒนาชีวิต พัฒนาจิต และ สมอง ด้วยการใช้การ Coach วิถีพุทธ เพื่อนำศักยภาพตนเองมาใช้ 
เรื่องที่ เรื่อง Date View
22 Positive Psychology Coaching Model สร้างสมดุลชีวิต ด้วยการใช้เครื่องมือโค้ช 20 ก.พ. 2560 705
21 เพียงทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์...ทำสิ่งเล็กๆที่ดีในชีวิตประจำวัน 29 พ.ย. 2559 417
20 "9 คำสอน" ของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 14 ต.ค. 2559 289
19 เป็นอิสระจาก "ความสุข และ ความทุกข์" 07 ก.ค. 2559 377
18 "การเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นทุกเมื่อ..." 25 มี.ค. 2559 329
17 เป้าหมาย กับ การพัฒนาตัวเอง 04 ม.ค. 2559 380
16 “มโน ไปเอง” หรือ “มี Logic(มีเหตุผล)” 20 ต.ค. 2558 373
15 Inner Conflict 16 ก.ย. 2558 363
14 "กูเก่ง" หรือ "เชื่อมั่นในตัวเอง" ? 05 ส.ค. 2558 341
13 ผู้นำ(หัวหน้า) พัฒนาคน(ลูกน้อง) ?ให้เชื่อมั่นในตัวเอง? หรือ ?เชื่อมั่นในผู้นำ? 03 มิ.ย. 2558 360
12 การทำงานเป็นทีม และ การทำทีมในฐานะผู้นำ 18 มี.ค. 2558 401
11 บทบาทการสอน, ความรู้สึก และ ผลลัพธ์ 16 ก.พ. 2558 382
10 มีความจริงที่สุดคือ ไม่มีความจริง 06 ม.ค. 2558 388
9 โค้ชตัวเอง #2 : หลักการกระตุ้นตัวเอง (Self Motivation) อย่างง่ายๆ 03 ต.ค. 2557 574
8 โค้ชตัวเอง #1 : ทักษะการตั้งคำถาม 08 ก.ค. 2557 559
7 ทักษะการพูด 30 เม.ย. 2557 557
6 ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง 10 ม.ค. 2557 993
5 ภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่า "การโค้ช" 19 ธ.ค. 2556 481
4 เสน่ห์ของการโค้ชงาน 09 พ.ย. 2556 534
3 อยู่กับสิ่งใดๆ ก็สามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ 16 ก.ย. 2556 577
2 จะเริ่มต้นอาชีพ...โค้ช 15 ก.ย. 2556 467
1 สิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตเรา 14 ก.ย. 2556 531

 
Untitled Document
Stay In Touch Service Contact Web Link
   Email
  
   ชื่อ-นามสกุล
  

  

   - Inhouse Group Coaching & Training
   - Followup Training
   - SME Consulting
   - Online Service


- Coach Air.net
- Call   : 086-896-9200
- Email : wnuttha@gmail.com
- Address : Ramkamhaeng Bangkapi Bangkok


  • http://www.entraining.net
  • http://www.coachatwork.in.th
  • http://www.pakornblog.com
    Link น่าสนใจ :
    # คำนวนการออม เพื่อการเกษียณ
  • TSI Financial Tools
  • Retirement Calculator
  • Home  |  About  |  Service  |  Portfolio  |  Download  |  Contact Aptitude Test