พัฒนาชีวิต พัฒนาจิต และ สมอง ด้วยการใช้การ Coach วิถีพุทธ เพื่อนำศักยภาพตนเองมาใช้ 
เรื่องที่ เรื่อง Date View
22 Positive Psychology Coaching Model สร้างสมดุลชีวิต ด้วยการใช้เครื่องมือโค้ช 20 ก.พ. 2560 1503
21 เพียงทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์...ทำสิ่งเล็กๆที่ดีในชีวิตประจำวัน 29 พ.ย. 2559 905
20 "9 คำสอน" ของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 14 ต.ค. 2559 481
19 เป็นอิสระจาก "ความสุข และ ความทุกข์" 07 ก.ค. 2559 607
18 "การเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นทุกเมื่อ..." 25 มี.ค. 2559 532
17 เป้าหมาย กับ การพัฒนาตัวเอง 04 ม.ค. 2559 547
16 “มโน ไปเอง” หรือ “มี Logic(มีเหตุผล)” 20 ต.ค. 2558 570
15 Inner Conflict 16 ก.ย. 2558 521
14 "กูเก่ง" หรือ "เชื่อมั่นในตัวเอง" ? 05 ส.ค. 2558 517
13 ผู้นำ(หัวหน้า) พัฒนาคน(ลูกน้อง) ?ให้เชื่อมั่นในตัวเอง? หรือ ?เชื่อมั่นในผู้นำ? 03 มิ.ย. 2558 550
12 การทำงานเป็นทีม และ การทำทีมในฐานะผู้นำ 18 มี.ค. 2558 589
11 บทบาทการสอน, ความรู้สึก และ ผลลัพธ์ 16 ก.พ. 2558 578
10 มีความจริงที่สุดคือ ไม่มีความจริง 06 ม.ค. 2558 574
9 โค้ชตัวเอง #2 : หลักการกระตุ้นตัวเอง (Self Motivation) อย่างง่ายๆ 03 ต.ค. 2557 772
8 โค้ชตัวเอง #1 : ทักษะการตั้งคำถาม 08 ก.ค. 2557 754
7 ทักษะการพูด 30 เม.ย. 2557 750
6 ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง 10 ม.ค. 2557 1196
5 ภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่า "การโค้ช" 19 ธ.ค. 2556 684
4 เสน่ห์ของการโค้ชงาน 09 พ.ย. 2556 735
3 อยู่กับสิ่งใดๆ ก็สามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ 16 ก.ย. 2556 811
2 จะเริ่มต้นอาชีพ...โค้ช 15 ก.ย. 2556 666
1 สิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตเรา 14 ก.ย. 2556 721

 
Untitled Document
Stay In Touch Service Contact Web Link
   Email
  
   ชื่อ-นามสกุล
  

  

   - Inhouse Group Coaching & Training
   - Followup Training
   - SME Consulting
   - Online Service


- Coach Air.net
- Call   : 086-896-9200
- Email : wnuttha@gmail.com
- Address : Ramkamhaeng Bangkapi Bangkok


  • http://www.entraining.net
  • http://www.coachatwork.in.th
  • http://www.pakornblog.com
    Link น่าสนใจ :
    # คำนวนการออม เพื่อการเกษียณ
  • TSI Financial Tools
  • Retirement Calculator
  • Home  |  About  |  Service  |  Portfolio  |  Download  |  Contact Aptitude Test