พัฒนาชีวิต พัฒนาจิต และ สมอง ด้วยการใช้การ Coach วิถีพุทธ เพื่อนำศักยภาพตนเองมาใช้ 
เอกสารที่สร้างขึ้น และนำมาใช้ในงานบางส่วน ให้เป็น idea นำไปประยุกค์ใช้นะคะ  
Mini Presentation สำหรับฝึกอบรมภายใน  
 • ทักษะการแก้ปัญหาสำหรับผู้นำ (Problem Solving Skill)
 • การพัฒนาทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill)
 • การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการ (Service Mind)
 • การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)
 •  

  ตัวอย่าง Workflow ระบบงาน    
 • การ พัฒนา website ขององค์กร
 • Workflow ระบบงานขาย
 • Workflow ระบบงาน CRM
 •    

  ตัวอย่าง Form / คู่มือ สำหรับงานต่างๆ    
 • คู่มือสำหรับงานขาย >> download
 • คู่มือ อบรมพนักงาน Tele Marketing
 •    
  Untitled Document
  Stay In Touch Service Contact Web Link
     Email
    
     ชื่อ-นามสกุล
    

    

     - Inhouse Group Coaching & Training
     - Followup Training
     - SME Consulting
     - Online Service


  - Coach Air.net
  - Call   : 086-896-9200
  - Email : wnuttha@gmail.com
  - Address : Ramkamhaeng Bangkapi Bangkok


 • http://www.entraining.net
 • http://www.coachatwork.in.th
 • http://www.pakornblog.com
  Link น่าสนใจ :
  # คำนวนการออม เพื่อการเกษียณ
 • TSI Financial Tools
 • Retirement Calculator
 • Home  |  About  |  Service  |  Portfolio  |  Download  |  Contact Aptitude Test