พัฒนาชีวิต พัฒนาจิต และ สมอง ด้วยการใช้การ Coach วิถีพุทธ เพื่อนำศักยภาพตนเองมาใช้  
 

Coach-Air.net เป็น Website เพื่อการพัฒนาตนเองแนวพุทธ ใช้การฝึกสติในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความสุขอย่างมีคุณภาพ

เกิดแรงบันดาลใจ จากการศึกษาวิธีการเจริญสติ ในชีวิตประจำวัน โดยการอ่านหนังสือ และฟัง CD ของพระองค์หนึ่ง แล้วเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเห็นพัฒนาการทางจิตใจ ความคิด และสติปัญญาเพิ่มขึ้น จนรู้สึกว่า หากใครได้มีโอกาสศึกษา ก็จะมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อบุคคลนั้นอย่างมาก

การดำเนินชีวิตในฐานะบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่ผู้ถือศีล/นักบวช) ที่มีชีวิตสวมหมวกหลายใบ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงาน อยู่ในสังคม, คนแวดล้อม ทั้งลูกน้อง พนักงาน เพื่อร่วมงาน เจ้านาย เจ้าของธุรกิจ และครอบครัว มีเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาในชีวิตมากมาย การมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองจิต จะทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยประโยชน์สูงสุดของตัวเอง โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น และจะไม่ถูกผู้อื่นเบียดเบียน เกิดความอิ่มเอิบใจ ปล่อยวาง (ไม่ใช่ปล่อยปละ) เรื่องราวต่างๆ ที่บั่นทอนชีวิตและจิตใจของตัวเอง และนำไปสู่สิ่งที่ทุกคนแสวงหา คือ ความสุข โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอก ทุกหมวกของชีวิตสามารถดำเนินไปอย่างมีสติได้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเรานี่แหละ เครื่องมือเหล่านั้น อาจจะเป็นร่างกายของเรา หรือแม้กระทั่งงานตรงหน้าของเรา

เรื่องราว และสิ่งต่างๆ บน Website นี้ ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เพราะความรู้หลายๆ อย่างในที่นี้ ก็ได้จากครู-อาจารย์ ถ่ายทอดกันมาแล้วเอามาเรียบเรียงใหม่เป็นความคิดและประสบการณ์ส่วนบุคคล บางอย่างก็ขอเขามาเลยดื้อๆ โดยขออนุญาตเขาก่อน เพราะคิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่านโดยรวม

แนวการให้บริการก็จะใช้เทคนิค Coach เป็นหลัก เพราะเป็นวิธีที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิต –ความคิด – สมอง ของทั้งตัว Coach และ Coachee เอง เป็นการฝึกสติในชีวิตประจำวันอีกชั้นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Group Coaching & Training ในหลักสูตรต่างๆ บริการ Consult บริการติดตามผลการฝึกอบรม โดยหลักการของโค้ช คือ เชื่อว่า “โค้ชชี่” มีศักยภาพ/ความสามารถ อยู่ในตัว เขาเพียงต้องการคนที่สามารถช่วยให้เขาดึงสิ่งเหล่านั้นออกมา ไม่ใช่เติมเข้าไป

  เราหวังว่า คุณจะสามารถ
“ใช้ศักยภาพของคุณได้เต็มที่....ด้วยการตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวคุณเอง”
 
Untitled Document
Stay In Touch Service Contact Web Link
   Email
  
   ชื่อ-นามสกุล
  

  

   - Inhouse Group Coaching & Training
   - Followup Training
   - SME Consulting
   - Online Service


- Coach Air.net
- Call   : 086-896-9200
- Email : wnuttha@gmail.com
- Address : Ramkamhaeng Bangkapi Bangkok


  • http://www.entraining.net
  • http://www.coachatwork.in.th
  • http://www.pakornblog.com
    Link น่าสนใจ :
    # คำนวนการออม เพื่อการเกษียณ
  • TSI Financial Tools
  • Retirement Calculator
  • Home  |  About  |  Service  |  Portfolio  |  Download  |  Contact Aptitude Test