พัฒนาชีวิต พัฒนาจิต และ สมอง ด้วยการใช้ Life Coach ในการนำศักยภาพตนเองมาใช้ 
Group Coaching & Training & Followup Consult & Coaching
     ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ในการดำเนินธุรกิจด้านการฝึกอบรม โดยพัฒนาระบบงาน พร้อมๆไปกับ การพัฒนาทีมงาน เพื่อตั้งใจส่งมอบสิ่งต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น ทั้งเรื่องของหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากร เครื่องมือการฝึกอบรม ออกสู่ผู้สนใจพัฒนาตนเอง และ เพื่อพัฒนาองค์กร ผ่าน website ท่านสามารถ นำสิ่งต่างๆที่ทางทีมงานช่วยกันพัฒนานี้ ไปใช้ได้ฟรี ที่ website pakornblog.com และ entraining.net และ coachatwork.in.th
การออกแบบระบบงานขาย และ พัฒนา Web application ให้กับ Masterkool และ Digitalcom
ออกแบบระบบเอกสาร การจัดระบบบริการ และ Presentation ต่างๆ ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง pakornblog และ coach at work
ฝึกอบรมให้กับพนักงาน และ ลูกค้าในหลักสูตรทั้ง Hardskill และ Softskill ในเรื่อง ระบบงานขาย ทักษะหัวหน้างาน Leadership การพัฒนาตัวเอง การใช้ซอฟท์แวร์ระบบงานต่างๆ การวางแผนและบริหารงานและโครงการต่างๆ
ออกแบบระบบการติดตามผล การฝึกอบรม

กระบวนการให้บริการ Consult เชิง Coaching
Consult และ Coaching ให้กับการพัฒนา Portal Website สสวท

   
Stay In Touch Service Contact   - Inhouse Group Coaching & Training
   - Followup Training
   - SME Consulting
   - Online Service


- Coach Air.net
- Call   : 086-896-9200
- Email : wnuttha@gmail.com
- Address : Ramkamhaeng Bangkapi Bangkok


Home  |  About  |  Service  |  Portfolio  |  Download  |  Contact