พัฒนาชีวิต พัฒนาจิต และ สมอง ด้วยการใช้การ Coach วิถีพุทธ เพื่อนำศักยภาพตนเองมาใช้ 
Course Outline : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยเครื่องมือนักคิด
 

ช่วงนี้พยายามทำรวบรมและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Problem Solving & Decision Making โดย Focus ไปที่เรื่องของเครื่องมือ เพื่อนำมาใช้ในการฝึกอบรม เคยสงสัยมากเลยว่า ปัญหาที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน มันจะแก้ไขยังไงให้หมดไป ทุกครั้งที่เจอปัญหา บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเออง่ายที่จะแก้ บางครั้ง รู้สึกอึดอัดใจ เพราะไม่รู้จะตัดสินใจยังไง บางครั้งก็รู้สึกเบื่อๆที่จะแก้ปัญหาซ้ำซาก

ค้นคว้ามาหลายเดือน พบเครื่องมือ และ แนวความคิดเกี่ยวกับ Problem Solving มากมาย พอจะสรุปคร่าวๆเท่าที่พอใส่เนื้อหาเข้าไปในรูปได้ดังรูป (ยังมีอีกเพียบเลย อากู๋ นี่เจ๋งจริงๆ ทำให้เรารู้จัก web ฝรั่ง มากมายที่ให้ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยไม่ต้องเดินทาง อิอิอิ นี่เป็นอีกช่องทางของการให้ความรู้)

ผสมผสานกับ Course Framework หลักสูตรการแก้ปัญหาและตัดสินใจ และหลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบ ของ โค้ชปกรณ์ ก็ทำให้เห็นภาพรวมของแนวคิดในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ว่าการแก้ปัญหาและตัดสินใจนั้น มีองค์ประกอบทั้งด้าน Hardskill และ Softskill ใช้คู่กันบ่อยๆ ก็จะพัฒนาให้แก้ปัญหา-ตัดสินใจได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น (ไม่ต้องรอข้อมูล) การเก็บข้อมูลก็เหมือนเป็นการฝึกสติ คือ รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น แต่เมื่อรู้สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ มันก็จะเห็นรูปแบบ และ สามารถมองลึกไปถึงโครงสร้าง เป็นการมองอย่างเป็นระบบได้

ศึกษาไปก็พบว่า ปัญหามันไม่มีทางหมดไป แต่ทำอย่างไรให้มันน้อยลง แก้ได้เร็วขึ้น และทำให้เรามีเวลาพอที่จะไปทำเรื่องอื่นๆได้ โดยไม่ใช่แค่นั่งแก้ปัญหา ก็เลย เลิกหงุดหงิดกับปัญหาแระ ต้องค่อยๆ พิจารณาปัญหาด้วยความรู้สึกตัว (ไม่ตอบสนองอย่างอัตโนมัติ) และแก้ให้เร็ว หรือ ให้คนอื่นแก้ โดยเรากำหนดวิธีแก้ไขไว้ หรือ เลิกทำอะไรบางอย่าง ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆ

ดูไปดูมา ก็พบว่า เครื่องมือหลายตัว เราก็ใช้อยู่ในการดำเนินชีวิต และ การทำงาน แต่อาจไม่รู้ว่ามันเรียกอย่างนี้ เช่น เครื่องมือในการจัดกลุ่มปัญหา มีที่เรียกว่า ผังเครือญาติ การเลือกปัญหาที่จะนำมาแก้ไข อาจใช้ Pareto 80:20 หรือ ใช้ตารางง่าย-คุ้มค่า การวิเคราะห์ปัญหาที่คล้ายๆ Mind Map เรียก ผังก้างปลา ถ้ามันเกี่ยวพันหลายๆส่วนงาน อาจต้องใช้ System Diagram , Process Flow
ส่วนแนวความคิดในการแก้ปัญหา ก็มีหลายแนวความคิด เช่น 8D, AI, PDCA เรียก Model ในการแก้ปัญหา ซึ่งพอเขียนเป็น Process (ขบวนการ) ก็จะได้ออกมาตามรูป

เลยนั่งสำรวจ ข้อมูลต่างๆที่ได้ยินเกี่ยวกับ เรื่องของ "โค้ช" ก็คงคล้ายๆกัน คือ มี แนวความคิด-หลักการ คือ การพาคนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่มี Model หลายๆแบบ โดยใช้ทักษะโค้ช คือ Questioning , Listening , Positive Feedback , Goal Setting , Motivation และ มีเครื่องมือ (รอเรียนกับ โค้ชปกรณ์ อิอิ) ที่ช่วยในแต่ละเรื่อง ตามแต่เป้าหมายที่ โค้ชชี่อยากไป เช่น เป็น Business Coach , Life Coach, Leadership Coach

นั่งเทียบเคียงสนุกๆ ไปอย่างนั้น

 

Untitled Document
Stay In Touch Service Contact Web Link
   Email
  
   ชื่อ-นามสกุล
  

  

   - Inhouse Group Coaching & Training
   - Followup Training
   - SME Consulting
   - Online Service


- Coach Air.net
- Call   : 086-896-9200
- Email : wnuttha@gmail.com
- Address : Ramkamhaeng Bangkapi Bangkok


  • http://www.entraining.net
  • http://www.coachatwork.in.th
  • http://www.pakornblog.com
    Link น่าสนใจ :
    # คำนวนการออม เพื่อการเกษียณ
  • TSI Financial Tools
  • Retirement Calculator
  • Home  |  About  |  Service  |  Portfolio  |  Download  |  Contact Aptitude Test