พัฒนาชีวิต พัฒนาจิต และ สมอง ด้วยการใช้การ Coach วิถีพุทธ เพื่อนำศักยภาพตนเองมาใช้  
 

หลายๆท่านที่ได้ศึกษาและพยายามหาแนวทางในการพัฒนาทีมงาน เพราะทำงานหลายหมวก ทั้งหมวกผู้บริหาร หมวกหัวหน้า หมวกเพื่อร่วมงาน และ อยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี คงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของโค้ช ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

Coach Air ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับโค้ชหลายเล่ม และ ฟังผู้เชี่ยวชาญพูดถึงโค้ช ซึ่งแต่ละเล่มมีวิธีการอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวกับโค้ชไว้หลากหลาย
แม้ว่ารวมๆโดย Concept แล้วมีความเหมือนกัน แต่ก็ยากที่จะจับหลักในการเรียนรู้ได้ จึงหาโอกาสสรุปสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับโค้ชแสดงออกมาเป็นรูป Mindmap เพื่อทบทวนและเพื่อให้เป็นแนวทางในการศึกษาเชิงเจาะลึก
ให้มากขึ้น

ต้องขอขอบคุณ โค้ชปกรณ์ ที่เป็น Role Model ในหลายๆเรื่อง เพราะถ้าไม่เห็นตัวอย่าง ก็คงไม่เชื่อ แล้วก็คงไม่ชอบ และคิดว่าคงไม่ใช่ สุดท้ายก็ไม่ได้ไปใช้แน่นอน วันนี้ตัวเองก็ได้ใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารงาน
แต่ไม่ได้ใช้เครื่องมือนี้ในการจัดการ เพราะจะจัดการตัวเองก่อนไปจัดการน้องๆ ก็รู้สึกเบาสบายขึ้นในการดำเนินการใดๆ

Untitled Document
Stay In Touch Service Contact Web Link
   Email
  
   ชื่อ-นามสกุล
  

  

   - Inhouse Group Coaching & Training
   - Followup Training
   - SME Consulting
   - Online Service


- Coach Air.net
- Call   : 086-896-9200
- Email : wnuttha@gmail.com
- Address : Ramkamhaeng Bangkapi Bangkok


  • http://www.entraining.net
  • http://www.coachatwork.in.th
  • http://www.pakornblog.com
    Link น่าสนใจ :
    # คำนวนการออม เพื่อการเกษียณ
  • TSI Financial Tools
  • Retirement Calculator
  • Home  |  About  |  Service  |  Portfolio  |  Download  |  Contact Aptitude Test