พัฒนาชีวิต พัฒนาจิต และ สมอง ด้วยการใช้ Life Coach ในการนำศักยภาพตนเองมาใช้ 
 
     การรู้จักตัวเอง เป็นสิ่งดีที่จะทำให้เราสามารถนำสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเราออกมาใช้งานได้อย่างเต็มความสามารถ การเรียนรู้ตัวเองมีหลายวิธี บางคน ใช้หนังสือดวง บางคนให้หมอดู(ซินแซ) ทำนายดวงชะตาและพื้นดวง บางคน ใช้แบบทดสอบจิตวิทยา ซึ่งมีหลากหลายค่าย Coach Air ได้พบหนังสือเล่มหนึ่ง ที่อธิบายเรื่องนี้ และมีการแปลเป็นภาษาไทย รวมถึงมีแบบทดสอบ และเฉลยด้วย จึงนำมาเขียนเป็นโปรแกรมให้ท่านๆลองใช้ดูสนุกๆ นะคะ ส่วนโปรแกรมอื่นๆ Coach Air จะพยายามสรรหามาเพิ่มเติม หรือพัฒนาเพิ่ม (ถ้าพอมีเวลา)
    เครื่องมือ ที่นิยมนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กร ตัวอย่าง เช่น นพลักษณ์ , DISC

      แต่ในความเห็น/ประสบการณ์ ส่วนตัว Coach Air พบว่า " การฝึกสติ " เป็นอีกวิธีการ หนึ่งที่ทำให้เรารู้จักตัวเอง ได้เป็นอย่างดีที่สุด นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้ว " การฝึกสติ " ยังสามารถช่วยในเรื่องอื่นๆอีกมากมาย

  แบบทดสอบ ที่ Coach Air พัฒนาโปรแกรมเอง ใช้ชุดคำถามและคำตอบ จากหนังสือ Aptitude, Personality & Motivation Tests: Assess Your Potential and Plan Your Career ซึ่งเป็นแบบทดสอบของ Jim Barrett
  ทำแบบทดสอบ แบบทดสอบบุคคลิกภาพ (Personality Test and Motivation)
  ทำแบบทดสอบ แบบทดสอบความฉลาดในการฝ่าฟันวิกฤต (AQ = Adversity Quotient)
  แบบทดสอบอื่นๆ ที่มีผู้พัฒนา แบบให้ใช้งานฟรี
  ทำแบบทดสอบ นพลักษณ์ (Eneargram) : คน 9 ลักษณะ
  ทำแบบทดสอบ นพลักษณ์ (Eneargram) : คน 9 ลักษณะ (มีรายละเอียด)
  ทำแบบทดสอบ แบบทดสอบ DISC : คน 4 ลักษณะ
  ทำแบบทดสอบ แบบวัดตามตัวบ่งชี้ ของมายเฮอร์ –บริกส์
( The Myers – Briggs Type Indicator : MBTI)
  แบบทดสอบอื่นๆ ที่มีผู้พัฒนา แบบเสียค่าบริการ
  ศึกษาข้อมูล แบบทดสอบ DISC   โดย iDISC Plus
     
Untitled Document
Stay In Touch Service Contact Web Link
   Email
  
   ชื่อ-นามสกุล
  

  

   - Inhouse Group Coaching & Training
   - Followup Training
   - SME Consulting
   - Online Service


- Coach Air.net
- Call   : 086-896-9200
- Email : wnuttha@gmail.com
- Address : Ramkamhaeng Bangkapi Bangkok


  • http://www.entraining.net
  • http://www.coachatwork.in.th
  • http://www.pakornblog.com
    Link น่าสนใจ :
    # คำนวนการออม เพื่อการเกษียณ
  • TSI Financial Tools
  • Retirement Calculator
  • Home  |  About  |  Service  |  Portfolio  |  Download  |  Contact Aptitude Test