พัฒนาชีวิต พัฒนาจิต และ สมอง ด้วยการใช้การ Coach วิถีพุทธ เพื่อนำศักยภาพตนเองมาใช้ 
 

การคิดเป็นเรื่องของสมองที่พยายามฟอร์มการทำงานให้ออกมาในรูปแบบต่างๆ หลังจากได้ศึกษา จากหนังสือหลายๆเล่มที่ต่างพูดถึงเรื่องของสมอง 2 ซีก แต่ไม่ได้พูดถึง สิ่งที่ควบคุมการทำงานของสมอง และเป็นผลทำให้การคิดของเรามีรูปแบบต่างๆกันออกมามากมาย ต้องขอขอบคุณ โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ที่ทำให้เห็นวิธีการคิดอีกแบบ (อ่านเจอใน Slide การอบรมของโค้ช) เลยขอเรียกว่า "ไร้รูปแบบ" (รูปก้อนเมฆ) เป็นการคิดจำพวก คิดฟุ้งซ่าน คิดมาก คิดไปเอง ประมาณนี้น่ะค่ะ

หลักสูตรการคิดจึงมีมากมายให้เราได้เรียนรู้ เพราะการทำงานของสมอง เกิดจากการที่เรารับรู้ข้อมูลสิ่งต่างๆ ประมวลกับความเชื่อ ค่านิยม สร้างเป็นความชอบ ทำให้แนวโน้มการคิดของเรามุ่งไปส่วนที่เราชอบ(สมองซีกใดซีกหนึ่งมากเกินไป) การเรียนรู้การคิด จะช่วยให้เรา Balance การคิด และ นำรูปแบบการคิดต่างๆ มาใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น

Untitled Document
Stay In Touch Service Contact Web Link
   Email
  
   ชื่อ-นามสกุล
  

  

   - Inhouse Group Coaching & Training
   - Followup Training
   - SME Consulting
   - Online Service


- Coach Air.net
- Call   : 086-896-9200
- Email : wnuttha@gmail.com
- Address : Ramkamhaeng Bangkapi Bangkok


  • http://www.entraining.net
  • http://www.coachatwork.in.th
  • http://www.pakornblog.com
    Link น่าสนใจ :
    # คำนวนการออม เพื่อการเกษียณ
  • TSI Financial Tools
  • Retirement Calculator
  • Home  |  About  |  Service  |  Portfolio  |  Download  |  Contact Aptitude Test