พัฒนาชีวิต พัฒนาจิต และ สมอง ด้วยการใช้ Life Coach ในการนำศักยภาพตนเองมาใช้ 
 
     สิ่งอยากจะบอกท่าน ก่อนที่ท่านจะอ่านหนังสือเล่มใดๆ ที่แนะนำนี้ว่า ทุกสิ่งในโลกล้วนมี 2 ด้านเสมอ การเลือกหยิบเฉพาะสิ่งที่จะช่วยพาให้คุณก้าวไปข้างหน้าเป็นสิ่งสำคัญในการรับรู้เนื้อหาที่หนังสือต้องการสื่อเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งใดที่อ่านแล้วไม่เห็นด้วย ให้คิดว่าเป็นเรื่องของมุมมองที่แตกต่าง อันเนื่องมาจาก แต่ละคนมีประสบการณ์แตกต่างกัน มีความเชื่อ ค่านิยม ที่แตกต่างกัน...มันแค่นั้นเอง

     หนังสือที่ได้อ่านแล้ว ชอบเพราะให้แง่มุมแปลกๆ ดี จึงนำมาสรุปถึงสิ่งที่ตัวเองชอบในหนังสือเล่มนั้นๆ ไว้เป็นการระลึกถึงสิ่งดีงามของหนังสือเหล่านี้ที่เราได้อ่าน

 
5. วิธีสร้างแรงจูงใจคน    โดย : Stevee Chandler สำนักพิมพ์ Bee Media
     เพิ่งอ่านรอบแรกยังไม่ปิ๊งเรื่องการสร้างแรงจูงใจคน แต่ปิ๊งในคำแนะนำเรื่องแนวคิดในการปฏิบัติตัวในฐานะผู้ประกอบการ ในหมวกหัวหน้า ซึ่งดูจะแตกต่างจากหนังสือหลายๆ เล่มที่อ่านมา ที่ยังไม่ปิ๊งเพราะพูดในมุมเดียวเป็นส่วนใหญ่ คือมองคนในแง่ดี ซึ่งตัวเราเองก็คิดว่าเราทำอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรใหม่
แต่พออ่านไปเรื่อยๆ จนจบเล่ม ผู้เขียนได้เล่าถึงการใช้บทบาท Coach ในการทำให้โค้ชชี่หลุดจากสภาวะติดกับดักความคิดได้ โดยใช้คำถามชี้นำหลายอย่าง ซึ่งเขาใช้คำว่า “ปรับระดับการโค้ชให้แรงขึ้น” ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆ แล้ว เป้าหมายของการโค้ชคือการทำให้โค้ชชี่เห็นตัวเองในมุมมองที่จะช่วยให้เขาใช้ศักยภาพให้เต็มที่.....บางครั้งก็ต้องเสี่ยงที่จะทำให้โค้ชชี่ไม่พอใจในคำถามของโค้ช แต่ทั้งหมด อยู่ที่เจตนา-วัตถุประสงค์ของโค้ช
 

4. 17 เครื่องมือนักคิด      โดย : วันรัตน์ จันทกิจ

     เป็นหนังสือที่ผู้เขียน รวบรวมเครื่องมือต่างๆสำหรับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ อธิบายเครื่องมือต่างๆ และวิธีการนำไปใช้ได้อย่างเห็นภาพ มีตารางสรุปเพื่อให้สามารถเลือกหยิบเครื่องมือต่างๆไปใช้ได้อย่างง่าย และมี Section ที่สรุปและประเมิณความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือต่างๆ ... หาซื้อไม่ได้แล้ว
 
3. โค้ชคู่กาย 24 ชั่วโมง      โดย : โทมัส เจ. ลีโอนาร์ด และ ไบรอน ลอร์เซ่น สำนักพิมพ์ ต้นไม้
   หนังสือโค้ช เล่มแรกที่อ่าน เริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะอยากรู้ว่าเป็นโค้ชเขาทำอะไรกัน เพราะโค้ชคู่กาย คนอ่านต้องเป็นโค้ชชี่ใช่ไหม โค้ชจะสอนอะไรเรา ? เป็นหนังสือที่พูดถึง Law of Attraction และหลักการ 28 ขั้น ที่จะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนชีวิต, อาชีพการงาน และความสัมพันธ์ ไปสู่เส้นทางที่คุณพอใจ สิ่งที่ชอบคือ ผู้เขียนอธิบายลักษณะของความรู้สึกของคน ในมุมที่แตกต่างจากสิ่งที่เรามักได้ยินทั่วๆ ไป เช่น หลักการข้อที่ 1 จงเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างเหลือเชื่อ
     แค่อ่านหัวข้อแรกนี้ ถ้าไม่เริ่มฝึกเรื่องการดูจิตมาแล้วคงปาทิ้งเลย เพราะมันขัดกับความเชื่อของเราว่าอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่นี่ให้เราจงเห็นแก่ตัวอย่างเหลือเชื่อด้วย แต่พออ่านไป เขาก็ให้เรานิยามความเห็นแก่ตัว และแนวทางที่จะเห็นแก่ตัวอย่างไม่เห็นแก่ตัวนะ จริงๆ แล้ว “การเห็นแก่ตัว” เป็นอาการที่เราแสดงออก ผู้คนอาจรู้สึกแบบนั้น แต่ตัวเราเองจะรู้ว่าสาเหตุที่ไม่ทำ / ไม่ตามใจคนอื่น มันก็มีเหตุผลของมันเอง คนที่เข้าใจหลักการนี้จะไม่โทษใคร เพราะบางครั้งเราก็อาจเป็นคนเห็นแก่ตัวในสายตาคนอื่น.....วันนี้เล่าแค่หัวข้อเดียวที่เหลือ หาอ่านเองนะคะ
 

2. ดูจิต 1 พรรษา    โดย ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

    หนังสือที่เขียนโดยพระในขณะที่เริ่มบวช ได้รู้จักคำว่า ดูจิตครั้งแรกก็หนังสือเล่มนี้ อ่านแล้วชอบ เพราะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามี 2 ส่วน มีส่วนที่แสดงอาการต่างๆคือร่างกายเรา กับส่วนที่ดู ผู้ที่แสดงอาการเหล่านั้น คือ จิตนั่นเอง เริ่มต้นรู้จักคำว่าจิต ผู้รู้ ผู้ดู ไม่แทรกแซง ดูอย่างที่เขาเป็น และพระก็อธิบายถึงความรู้สึกเมื่อเห็นสิ่งต่างๆดำเนินไปเรื่อยๆ เหมือนการดูร่างกายเราแสดงละคร อันที่จริงก็ยังไม่รู้วิธีดูจิตอีกเหมือนกัน แต่เป็น Jigsaw อีกตัวที่ทำให้เราเริ่มเข้าใจความเป็นตัวเรามากขึ้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นโค้ช
 

1. หนังสือของท่านพุทธทาส

     เล่มแรกที่อ่านแบบงงๆ อ่านแล้วปิ้งอยู่ประโยคเดียว " ทำดี ละเว้นชั่ว และทำใจให้บริสุทธิ์ " คือแค่ทำดี ละเว้นชั่ว ยังไม่พอนะ ยังต้องทำใจให้บริสุทธิ์ด้วย.....นี้แหละที่งง ทำใจให้บริสุทธิ์นี่ทำยังไง อ่านหนังสือของท่านอีกหลายเล่ม แต่คงปัญญาน้อยนิด จึงไม่สามารถหาวิธีฝึกให้ใจบริสุทธิ์ได้ มันจึงเป็นประโยคที่คงค้างอยู่ในใจ แต่ไม่รู้จะเดินต่ออย่างไร
     
Untitled Document
Stay In Touch Service Contact Web Link
   Email
  
   ชื่อ-นามสกุล
  

  

   - Inhouse Group Coaching & Training
   - Followup Training
   - SME Consulting
   - Online Service


- Coach Air.net
- Call   : 086-896-9200
- Email : wnuttha@gmail.com
- Address : Ramkamhaeng Bangkapi Bangkok


  • http://www.entraining.net
  • http://www.coachatwork.in.th
  • http://www.pakornblog.com
    Link น่าสนใจ :
    # คำนวนการออม เพื่อการเกษียณ
  • TSI Financial Tools
  • Retirement Calculator
  • Home  |  About  |  Service  |  Portfolio  |  Download  |  Contact Aptitude Test